آموزش مقدماتی PHP

آموزش مقدماتی PHP

دوره آموزش مقدماتی PHP توسط مارلیک افزار به صورت رایگان به شما علاقمندان یادگیری زبان PHP هدیه داده شده است. در این دوره ما با مفاهیم اولیه زبان PHP آشنا می‌شویم. سپس چندین مورد تست دستورات را انجام می‌دهیم. در جلسات نخست با انواع داده‌ها آشنا می‌شویم و سپس از توابع عددی و رشته‌ای موجود در PHP استفاده می‌کنیم. در جلسات بعدی سراغ عملگرهای محاسباتی و منطقی رفتیم، با نوشتن توابع در PHP آشنا شدیم و در آخر به سراغ مفهوم شی گرایی رفتیم.

قسمت‌های دوره به شرح زیر می‌باشند

  1. مقدمه
  2. رشته‌ها در PHP
  3. داده‌های عددی در PHP
  4. عملگرها در PHP
  5. شرط‌ها در PHP
  6. حلقه‌های تکرار
  7. تابع نویسی (Function)
  8. آرایه و لیست در PHP
  9. شی گرایی در PHP